Rabu, 15 Februari 2012

Tokoh-tokoh Sains IslamJabir ibn Hayyan/ Geber (sekitar 103H/721 M-200 H/815 M)
Pelopor Ilmu Kimia Islam, seorang sufi dan syiah. Karya utama: Seratus Dua belas Buku, Tujuh Puluh Buku, Buku Kesetimbangan. Menulis juga tentang: logik, filosofi, ilmu medik, guna-guna (occult), fizik, mekanik, dan bidang-bidang lain.


Abu Yusuf Ta’qub ibn Ishaq al-Kindi/alkindus (sekitar 185 H/801 M-260 H/873 M)
Filosofi arab pertama, pendiri mazhab peripatetik Islam Menguasai bahasa syria, yunani. Menulis 270 makalah tentang: logik, filosofi, fizik, matematik, muzik, ubat-ubatan dan kehidupan binatang.

Hunain ibn Ishaq/ Joannitius (184 H/810 M-263 H/877 M)
Cendekiawan Kristen Penerjemah karya-karya Yunani dan Syiria ke dalam Bahasa Arab. Seorang dokter. Menulis karya tentang: astronomi, meteorologi, dan filosofi

Tsabit ibn Qurrah (211 H/826 M atau 221 H/836-288 H/901 M)
Ahli matematik, astronomi. Menulis juga tentang: astronomi, teori bilangan, fizik dan cabang matematik lainnnya. Penerjemah besar Teori “getaran” (trepidation) sangat berpengaruh di abad pertengahan Barat.

Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi /algorime (w. 249 H/863 M)
Ahli matematik terbesar Islam. Karya: al-jabar (al-jabr wa al-muqabalah) Penulis tentang geografi dari kalangan muslim yang pertama.

Muhammad ibn Zakariya al-Razi/ Rhazes (sekitar 251H/ 865 M-313 H/925 M)
Doktor klinik terbesar Islam, ahli filosofi dan ahli kimia Karya mediknya: al-Hawi (pengendalian diri), naskah tentang cacar dan Campak (De Pestilentia/De Peste). Karya Kimia: Rahasia Segala Rahasia

Abu Nasr al-Farabi/Alpharabius (sekitar 258 H/870 M-339 H/950 M)
Ahli filosofi, Muslim pertama yang mengklasifikasi sains, ahli teori muzik, dan seorang sufi. Menulis juga tentang fizik, matematik

Abu al-Hasan al-Mas’udi (w 345 H/956 M)
Tokoh ensoklopedik Sejarawan, ahli geografi, ahli geologi dan ahli zoologi. Karya: Padang Rumput Emas dan Tambang Batu Permata

Abu Ali al-Husain ibn Sina/Avicenna (370 H/980 M-428 H/1037 M)
Gelar: Syaikh al-Rais Ahli ilmu kedoktoran, filosofi, dan teologi Karya utama dalam ilmu kedoktoran: Qanun, dan Kitab al-Syifa

Abu Ali al-Hasan ibn al-Haitsam/ alhazaen (sekitar 354H/965 M-430 H/1039 M)
Ahli fizik. Menulis juga tentang matematik, fizil, astronomi, ilmu medik dan bidang-bidang lainnya. Karya utama: Optics

Abu Raihan al-Biruni (862 H/973 M-sekitar 442 H/1051 M)
Karya: India (tentang agama hindi, sains dan adat istiadat India abad pertengahan) Kronologi Bangsa Kuno (tentang penanggalan dan hari-hari raya berbagai bangsa) Qanun (dalam astronomi), dan Elemen Astrologi. Tulisan lainnya tentang fizik, geografi, matematik, mineralogi, astronomi dan astrologi.

Abu al-Qasim Maslamah al-Majrithi (W. sekitar 398 H/1007 M)
Ahli kimia yang menulis juga tentang astronomi, matematik.

Abu Hamid Muhammad al-Ghazali/Algazel (450 H/1058-505-1111 M)
Ahli teologi dan sains agama Karya utama: Ihya ulum al-Din Menulis juga tentang logik dan filosofi (Maqshid al-falasifah, Tahafuth al-falasifah).

Abu al-Fath Umar ibn Ibrahim al-Khayyami (Umar Khayyam)
Sufi, gnostik, dan penyair besar. Ahli matematik, filosofi. Menulis juga tentang bidang geometri, fizik, sastra (rubaiyyat)

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd/ Averroes(520 H/1126 M-595 M)
Ahli hukum agama, kedoktoran dan filosofi

Nashiruddin al-Thusi (597 H/1201 M-672 H-672 H/1272 M)
Ahli astronomi, matematik, teologi, filosofi.

Quthbuddin al-Syirazi (634 H/1236M-710 H-1311 M)
Komentator Qanun, karya medik Ibn Sina. Karya tentang optik, geometri, astronomi, geografi, filosofi dan ilmu agama. Karya ensikopedik tentang fizik dan atronomi.

Abd al-Rahman Abu Zaid ibn Khaldun (732 H/1322 M-808 H/1406 M)
Tulisannya tentang matematik, teologi, dan metafizik. Karya terbaiknnnya tentang sejarah. Dikenal sebagai ahli ilmu humaniora dan kebudayaan. Karya: Kitab al-‘Ibar (judul lengkap: Contoh dan Catatan tentang asal peristiwa mengenai bangsa Arab, Persia, barber, dan orang sezaman mereka, yang mempunyai kekuasaan besar), selain mengupas tentang afrika Utara diawali dengan Muqaddimah.

Baha’ al-addin al-Amili (953 H/1546M-1030 H/1621)
Ahli teologi, sufi, matematik, arkitek, ahli kimia, ahli guna-guna (occultisme).

Sumber: Seyyed Hosein Nasr, Sains dan Peradaban di dalam Islam, (Bandung: Pustaka, 1997), h. 23-41 & http://ruhullah.wordpress.com


Tiada ulasan: