Ahad, 12 Februari 2012

Senarai semak Fail Panitia


PK 15/1
SEKOLAH KEBANGSAAN ...............................................................................

SENARAI SEMAK ISI KANDUNGAN FAIL PANITIA MATA PELAJARAN

PANITIA  : .................................................................................................

BIL.
PERKARA
ADA
TIADA
CATATAN
Lengkap
Tidak Lengkap

1.

Takwim :
a.    Mesyuarat
b.            Perjumpaan kecil
c.            Ujian / Peperiksaan
d.            Program / Aktiviti
e.            Perkembangan Staf  


2.

Struktur  Organisasi


3.

Biodata dan maklumat guru


4.

Jadual
a.  Jadual Peribadi Guru
b.            Jadual penggunaan PSS
c.            Jadual penggunaan bilik khas
d.            Jadual amali solat


5.

Minit Mesyuarat
a.   Kurikulum
b.   Panitia
c.   Laporan perjumpaan kecil


6.

Headcount Mata Pelajaran


7.

Program Peningkatan Mata Pelajaran
a.   Kertas Kerja Program
b.   Laporan Penilaian Program


8.

Peperiksaan Awam
a.    Takwim Peperiksaan
b.   Laporan analisis keputusan mata pelajaran


9.

Peperiksaan Dalaman
a.    Takwim peperiksaan dalaman
b.    Jadual penyediaan soalan
c.    Jadual penentu ujian
d.    Laporan analisis keputusan mata pelajaran
e.    Format kertas dan skima pemarkahan


BIL.
PERKARA
ADA
TIADA
CATATAN
Lengkap
Tidak Lengkap

10.

Senarai Buku Teks    


11.

Senarai Buku Rujukan


12.

Senarai Bahan Bantu Mengajar


13.

Jadual
a.    Semakan Kerja Murid
b.    Pencerapan guru


14.

Perkembangan Staf
a.            Jadual Kursus
b.            Laporan Kursus
c.            Bahan Edaran

Item (b) dan (c) disimpan di dalam fail Perkembangan Staf.


15.

Pemantauan Sukatan Pelajaran


16.

Pekeliling
a.            Sekolah
b.            Pejabat Pelajaran Daerah
c.            Lembaga Peperiksaan Malaysia
d.            Majlis Peperiksaan Malaysia
e.            Jemaah Nazir
f.                         Kementerian Pelajaran Malaysia.


17.

Anggaran Perbelanjaan


18.

Persatuan Akademik


19.

Kajian Tindakan


20.

Sukatan Pelajaran

Dalam Poket Fail

21.

Rancangan Pelajaran

20.

Soalan Ujian / Peperiksaan.

Disemak oleh :                                                                                         Disahkan oleh :


................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ...................................................................
Ketua Panitia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Guru Besar/Penolong Kanan

Tarikh  : .............................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tarikh  : .............................................                                                                                                                                                                                                               

Tiada ulasan: