Ahad, 12 Februari 2012

Senarai semak Fail Panitia


PK 15/1
SEKOLAH KEBANGSAAN ...............................................................................

SENARAI SEMAK ISI KANDUNGAN FAIL PANITIA MATA PELAJARAN

PANITIA  : .................................................................................................

BIL.
PERKARA
ADA
TIADA
CATATAN
Lengkap
Tidak Lengkap

1.

Takwim :
a.    Mesyuarat
b.            Perjumpaan kecil
c.            Ujian / Peperiksaan
d.            Program / Aktiviti
e.            Perkembangan Staf  






2.

Struktur  Organisasi






3.

Biodata dan maklumat guru






4.

Jadual
a.  Jadual Peribadi Guru
b.            Jadual penggunaan PSS
c.            Jadual penggunaan bilik khas
d.            Jadual amali solat






5.

Minit Mesyuarat
a.   Kurikulum
b.   Panitia
c.   Laporan perjumpaan kecil






6.

Headcount Mata Pelajaran






7.

Program Peningkatan Mata Pelajaran
a.   Kertas Kerja Program
b.   Laporan Penilaian Program






8.

Peperiksaan Awam
a.    Takwim Peperiksaan
b.   Laporan analisis keputusan mata pelajaran






9.

Peperiksaan Dalaman
a.    Takwim peperiksaan dalaman
b.    Jadual penyediaan soalan
c.    Jadual penentu ujian
d.    Laporan analisis keputusan mata pelajaran
e.    Format kertas dan skima pemarkahan










BIL.
PERKARA
ADA
TIADA
CATATAN
Lengkap
Tidak Lengkap

10.

Senarai Buku Teks    






11.

Senarai Buku Rujukan






12.

Senarai Bahan Bantu Mengajar






13.

Jadual
a.    Semakan Kerja Murid
b.    Pencerapan guru






14.

Perkembangan Staf
a.            Jadual Kursus
b.            Laporan Kursus
c.            Bahan Edaran





Item (b) dan (c) disimpan di dalam fail Perkembangan Staf.


15.

Pemantauan Sukatan Pelajaran






16.

Pekeliling
a.            Sekolah
b.            Pejabat Pelajaran Daerah
c.            Lembaga Peperiksaan Malaysia
d.            Majlis Peperiksaan Malaysia
e.            Jemaah Nazir
f.                         Kementerian Pelajaran Malaysia.






17.

Anggaran Perbelanjaan






18.

Persatuan Akademik






19.

Kajian Tindakan






20.

Sukatan Pelajaran





Dalam Poket Fail

21.

Rancangan Pelajaran





20.

Soalan Ujian / Peperiksaan.





Disemak oleh :                                                                                         Disahkan oleh :


................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ...................................................................
Ketua Panitia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Guru Besar/Penolong Kanan

Tarikh  : .............................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tarikh  : .............................................                                                                                                                                                                                                               

Tiada ulasan: