TEKNIK MENJAWAB

Bahagian A

4 langkah utama :

1. Pastikan anda membaca soalan sekali lalu. 
    Pastikan anda tahu apa yang disoal.
2. Baca sekali lagi dan tandakan kata 
kunci soalan.

3. Tentukan tajuk yang disoal.

4. Abaikan jawapan pengganggu.
____________________________________________________

Bahagian B

5 langkah utama :


1. Pastikan anda membaca soalan sekali lalu. Pastikan anda 
    tahu kehendak soalan.

2. Baca sekali lagi dan tandakan kata kunci soalan.

3. Tentukan dan tuliskan pemboleh ubah ( variables) dalam 
    soalan tersebut.

4. Tentukan tajuk yang disoal.

5. Tulis jawapan mengikut format jawapan yang betul. 
____________________________________________________

Score A Science UPSR